Skip to Content

A DMJV Reménysugár Otthona bűnmegelőzési programja

A DMJV Reménysugár Otthonában nevelkedő 135 gyermek kivétel nélkül olyan családi környezetből került be hozzánk, ahol akár közvetett módon, akár közvetlenül, de részesei lettek egy olyan életvitelnek (alkoholizmus, drogfogyasztás, lopás – csalás, fizikai bántalmazás, szexuális abúzus, munkanélküliség, prostitúció, stb.), mely gyakran antiszociális, bűnelkövető életmódot von maga után.

A gondozottakra általában jellemző a céltalanság, határozatlanság, düh és agresszió kezelésének hiánya, kommunikációs zavar, motiválatlanság, érdektelenség, a társas élet elemi szabályainak hiánya, normaszegő magatartás, viselkedési zavarok, sérült személyiségkép, visszamaradt mentális fejlődés, a nagyobbak esetén kamaszkori pszichés problémák, lopások, hazugságok, beilleszkedési nehézségek, bandába verődés, prostitúció, öngyilkossági kísérletek.

Családjaik sajnálatos módon nem tudtak, tudnak megfelelni az alapvető szocializációs funkcióknak, sőt, kimondottan negatív mintát nyújtanak a gyerekek számára.

Az intézmény 8 lakásotthona a város periférikus területein helyezkedik el, ahol a lakosság egy része halmozottan hátrányos helyzetű, mely indikálja a normaszegő életmódot. Így a gyermekek többszörösen veszélyeztetettek. Korukat tekintve is befolyásolhatóbbak és könnyebben rávehetők kisebb – nagyobb bűncselekményekre és antiszociális viselkedésre. Könnyebben és gyakrabban válnak áldozattá is. Sodorhatóak, befolyásolhatóak, és kevésbé érvényesül a család védő funkciója. Ebből kifolyólag folyamatosan törekednek a gyermekotthon dolgozói, hogy minél több pozitív élményt, színes programokat, hasznos elfoglaltságot nyújtsanak a gondozottak számára, a fentebb leírt veszélyforrásokkal szembeni védelem és prevenció céljából.

Célunk, hogy egy olyan élet lehetőségét mutassuk be a gyermekeknek, amely alternatívát jelent a környezetük bűnözéssel terhelt világával szemben. A Bűnmegelőzési program szervesen illeszkedik intézményünk feladatához, munkánk céljához, és segítséget nyújt hogy szélesebb körű ismeretekkel, formáló jelleggel bíró élményekkel gazdagítsuk a gyermekeket és a fiatalokat, ezzel is elősegítve társadalmi integrációjukat.

A programban szereplő szakemberek: pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, gyermekorvos, pártfogó felügyelő, rendőr, mentálhigiénikus.

 

A program végrehajtása során tervezett konkrét tevékenységek:

1.) Filmklub

Szeretnénk a gyermekeknek olyan válogatott, antiszociális életvitelt bemutató filmeket levetíteni, melyek egyrészt érdekesek, izgalmasak, miközben közvetetten nevelő hatással is bírnak. A filmvetítések után közösen megbeszéljük, hogy kinek mit jelentett a film, mit értett meg belőle, a filmbeli cselekményekkel és a mindennapi életükben előforduló szituációkhoz kapcsolódó tanulságokat. A klubot 2 fő saját szakember tartaná havi 2 alkalommal az intézmény könyvtárában, ahol minden feltétel adott az alkalmanként 10 – 15fős csoportok befogadására és a program lebonyolítására. Az általunk ajánlott filmek: Veszélyes elemek, Veszélyes kölykök, 8 mérföld, Bronxi mese, illetve hasonló témájú filmek.

2.) Kulturális programok

 • Állatkerti séta
 • Erdőspusztai tájház és arborétum látogatás, ezt követően főzés a szabadban

>

A programok szélesíthetik a gyermekek látókörét, tudását, formálhatják érdeklődésüket, mindez kirándulásnak „álcázva”. A gyerekek játékosan, nem iskolai keretek között szereznek új információkat, tesznek szert tudásra, és így felismerik a tudás értékét, hogy nincs felesleges tudás.

Az élmények és a tapasztalatok megfelelő feldolgozásával a tanulás, a tudás értékké válik számukra, és ez az iskolai lógás csökkenését, a tanulmányi eredmény javulását vonják maguk után, hosszútávon pedig sikeres pályaválasztást, továbbtanulást. Az iskolai előmenetel, a piacképes szakképzettség megszerzése a sikeres társadalmi beilleszkedés záloga.

3.) Előadások a bűnmegelőzésről

Intézményünk nagyon jó kapcsolatot alakított ki mind a Rendőrség ifjúságvédelmi szakembereivel, mind a pártfogó felügyelőkkel. E programrész keretében gyakorlatias, színes formában mutatják be a szakemberek, a munkájukat, a fiatalokra leselkedő veszélyforrásokat.

A Rendőrség tájékoztató előadásán minden 10. életévét betöltött gyermek részt vesz.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat szakembere prevenciós jellegű beszélgetéssorozatot tart két kisebb létszámú gyermekcsoportnak. A beszélgetéssorozat célcsoportja a veszélyeknek fokozottabban kitett gyermekek, fiatalok (fiatalkorú anyák, már kisebb lopáson rajtakapott anyák, befolyásolhatóbb gyermekek).

A beszélgetéssorozatok felölelik a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkenésének, az áldozattá válás megelőzésének, az alkohol, a drogfogyasztás veszélyeinek, és a bűnelkövető életmód alternatív elkerülő útjainak témakörét.

4.) Intézménylátogatás a Debreceni Javítóintézetben

Az intézménylátogatás alkalmával a gyermekek megismerkedhetek az intézetbe való bekerülés feltételeivel, az ottani munka sajátosságaival, az intézet fő szervezeti egységeivel: 1) Előzetes részleg, reszocializáció; 2) Javító részleg; 3) Utógondozó részleg; 4) Iskola; 5) Szakoktatás (szakképzés nincs, gyakorlati oktatás van); 6) Egészségügyi, orvosi tevékenység; 7) Szakértői és mentálhigiénés csoport.

5.) Önismereti – személyiségfejlesztő tréning (szituációs játék, drámajáték, elemző beszélgetések)

Az önismereti, személyiségfejlesztő csoport jellemzője: a csoporton belül zajló munka nagyon hasonlít a való élethez. A csoport tagjai megosztják a többiekkel a személyes problémáikat. Az „itt és most” érzéseivel dolgoznak, védett környezetben történik a változások inspirációja. Meg lehet osztani a csoporttársakkal, hogy két találkozás között mi történt az életben, milyen eseményeket éltél át, hogyan oldottad meg a felmerülő problémákat. A többi résztvevő reagál, visszajelzést ad, támogat, segít, miközben az önismeret szintje a „mesélőnek” folyamatosan növekszik.

A szituációs gyakorlatok során agressziót hordozó szituációkba helyezik a gyermekeket, ahol védett körülmények között szembesülhetnek a bűnelkövetés, a lelepleződés által kiváltott érzésekkel, a büntetés terhével. Ezekben a szituációkban motiválják a résztvevőket, hogy a konfliktusok megoldására más lehetőségeket keressenek, mint a bűnelkövetés.

Az önismereti tréning során a csoport tagjaiban nő az önbecsülés és az önbizalom. Csökken a rossz hangulat, a nyugtalanság, ingerlékenység. A tréningeken rendkívül fontos a jó hangulat, melynek megteremtéséről a tapasztalt tréningvezetők gondoskodnak. Különböző, pszichológiában is ismeretes „trükköket” bevetve garantálják a családias hangulat kialakulását. A feladatok megoldása, kivitelezése során a csapattagok megismerik egymást, hibáikkal, erényeikkel együtt.

Az önismereti, személyiségfejlesztő tréning segít azoknak is, akik még nem döntötték el, mihez is lenne igazán kedvük (pl: iskolaválasztás).
A tréningen 2 x 12 gyermek venne részt, több alkalommal.

6.) Drogprevenciós előadás

Az előadás 2 x 15 gyermek felvilágosítását jelentené egyszeri tájékoztatás keretében.

A dohány és az alkohol mellett a marihuána és a hasis fogyasztása is erősen elterjedt a fiatalkorúak körében. Hazánkban a középiskolások 30%-a kipróbált már valamilyen illegális drogot. A fiatalok sokszor azért nyúlnak a droghoz, mert droghatás alatt könnyebbnek tűnnek a hétköznapi nehézségek, a problémák háttérbe szorulnak, az ember egy időre elmenekül a folyamatos ingeráradat elől.

A fiatalok első kábítószerélményének gyakori oka a kíváncsiság, a nem megfelelő konfliktus megoldási készség, és nem utolsó sorban a csoportnyomás. Amikor a fiatalok a kamaszkori átalakulások szakaszában vannak, próbálják kialakítani saját véleményüket és értékrendjüket, számukra mindenek előtt a kortársaik egy csoportjával való azonosulás a fontos. Minél önállótlanabb egy serdülő, annál nehezebb ellenállnia a csoport diktálta kényszernek.

Az iskolában és a szakmájuk elsajátításakor nagy teljesítmény kényszernek vannak kitéve a fiatalok. A nálunk élő gyermekeknél, fiataloknál nehezíti még ezt a helyzetet, a sajnálatos módon még ma is jelen lévő stigmatizálás („intézetis”). Tetézi ezt a nem megfelelő családi helyzet vagy a jövőtől való félelem. Mindez olyan érzéseket kelt bennük, hogy nem bírnak lépést tartani, nem alkalmasak erre. Éppen ezért nagy csábítást jelentenek a drogok, amikor azzal kecsegtetnek, hogy egy időre kiszorítják a látótérből mindennapi életüknek ezeket a problémáit, elfelejthetik egy kicsit a gondokat, és csökken a pszichés terhük, különösen, ha már találkoztak a kábítószer feszültségoldó hatásával.

A kábítószer használat egészség romboló hatása mellett legnagyobb negatív következménye a kriminalizálódás: klasszikus drogos – karrier, hogy szerhasználóból terjesztővé válnak vagy más bűncselekményeket követnek el, hogy megteremtsék a szerhasználat anyagi fedezetét.

Az előadás ezen veszélyekre hívja fel a gyermekek figyelmét, és alternatívákat ad ezek elkerülésére.

7.) Életvezetési tréning

A tréning célkitűzése a 14 éven felüli fiatalok felkészítése az önálló életvezetésre, azáltal, hogy sikeres társadalmi működéshez szükséges ismereteket szereznek, mint az önéletrajzírás, munkakeresés, lakásvásárlás, lakáshitel igénylés, háztartásvezetés. Továbbá megtanulnak másokkal kooperálni, megfelelően kommunikálni, nagyobb önbizalomra tesznek szert, és a realitással való kapcsolatuk erősödik, saját és mások visszajelzése alapján énképük reálisabb és pozitívabb lesz.

A tréning témái:

 • „Munkát keresünk”

  Álláskeresések az Interneten, újságokban, Munkaügyi
  Központokban. Önéletrajz írása. Céljaim, kilátásaim. Jogaim és
  kötelezettségeim.

 • „Fedél a fejünk felett”

  Lakáspiac, hirdetések az Interneten, újságokban, ingatlan irodákban. Lakáshitel. Jövedelemtervezés. Rezsi.

 • „Nézzük miből élünk”

  Háztartási költségek. Bevásárlás: mit – hol – mennyiért? Háztartás vezetése.

 • „Szenvedélybetegségek”

  A dohányzás, a drog, az alkohol költségei. Szerepjáték.

 • „Szülő lettem”

  A családtervezés. Fogamzásgátlás. – Tartásdíj.

A tréningen a 14. életévüket betöltött gyermekek vesznek részt.

8.) Orvosi előadás

Egy alkalommal, 2 x 15 gyermek részvételével történne.

Intézményünk orvosa a kamaszkori kérdésekről, problémákról, a veszélyforrásokról (az alkoholizmus, a drog, a cigaretta, a promiszkuitás veszélyeiről, egészségkárosító hatásairól, a szexuális úton terjedő betegségekről, illetve az egészségtelen életmód hatásáról a születendő gyermekre) tart előadást a gyermekeknek. Fiataloknak.

Beszélgetés formájában bármilyen egyéb orvosi kérdéssel és problémával kapcsolatban választ kaphatnak a gyermekek, ezáltal csökkenhet bennük az orvosokkal, egészségügyi intézményekkel kapcsolatos előítélet, téves elképzelés.

A program megvalósításától várt konkrét eredmények:

A program hatására a gyermekek körében:

 • a bűnelkövetések és áldozattá válás valószínűsége csökken,
 • személyiségük részévé válik a céltudatosság, a kitartás, a szabálytudat,
 • normaszegő magatartás (iskolakerülés, szökés, alkoholizálás, lopás, prostitúció, stb.) minimalizálódik, megszűnik,
 • nő a közösségi összetartozás,
 • kialakul az önismeret, egy egészséges énkép,
 • a tanulás, a műveltség, a kultúráltság értékké válik,
 • személyiségükben és értékrendjükben olyan komplex és tartós változás áll be, amely hozzájárul sikeres felnőtté válásukhoz, társadalmi integrációjukhoz.Theme by Dr. Radut.