A nevelőszülő hálózatról

A nevelőszülőség munka és hivatás egyben

DMJV Reménysugár Otthonaáltal működtetett nevelőszülői hálózat ellátási területe Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási körzete. Az intézményben működő nevelőszülői családok 0 – 18 éves korú gyermekek nevelését, illetve 18 – 24 éves fiatal felnőttek utógondozói ellátását végzik, 7 nevelőszülő családban 22 férőhelyen. A szolgáltatás célja az, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az átmeneti nevelésbe vett gyermekek családot pótló, otthont nyújtó ellátásban részesüljenek. A nevelőszülő és családja a gyermek számára folyamatos jelenléttel, az állandó elérhetőség lehetőségével segítik a veszteségek feldolgozását, a szociális zavarok kiküszöbölését. A nevelőszülő biztosítja a családi élet értékrendjének elsajátítását és a gyermek, fiatal felnőtt szocializációját.

A nevelőszülő szembenéz a nevelt gyermek számos gondjával, agressziójával, levertségével, szélsőséges megnyilvánulásaival, és törekszik a gyermek lelkiállapotának, valamint testi szükségleteinek felismerésére.Segíti a gyermeket az átélt veszteségek feldolgozásában.